Materi ini berisi:

1. Struktur alat peredaran darah manusia

2. Macam-macam pembuluh darah manusia

3. Macam-macam Peredaran darah manusia

4. Media untuk mengajarkan sistem peredaran darah pada manusia