TRI HITA KARANA ROMBEL 49

TRI HITA KARANA ROMBEL 49

Course modified date: 13 Mar 2024

Mata kuliah ini membahas mengenai perspektif sejarah THK, makna kesejahteraan/kebahagiaan pada THK, THK sebagai filsafat hidup dan kearifan lokal, THK sebagai etika kepemimpinan, dan THK, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.